Salget af elbiler stiger markant

Ny kommission skal se på registreringsafgiften

Som led i klima- og luftudspillet nedsætter regeringen i dag en kommission. Kominionen skal bane vejen for grøn omstilling af den danske bilpark. Den skal også foreslå finansieringsmodeller. det kan betyde en stor reform af registreringsafgiften.

Kia Niro PHEV

Kommissionen skal levere en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, bedst muligt kan realiseres.

Den målsætning kræver, at der ligger et grundigt forarbejde til grund for den samfundsmæssige indsats, der skal til for at fremme udrulningen af de grønne biler.

Ud over mulighederne for at fremme grønne biler får kommissionen også til opgave at opstille konkrete forslag til finansiering, så de indtægter, der forsvinder i takt med den grønne omstilling af personbiler, kan tilvejebringes på anden vis. Statens samlede indtægter fra bilrelaterede afgifter beløb sig til cirka 50 mia. kr. i 2017 og udgør derfor en væsentlig del af statens indtægter.

Om kommissionens opgave siger finansminister Kristian Jensen:

Regeringen har som mål, at mange ere danskere sidder bag rattet i grønnere biler i nær fremtid. Derfor ser jeg frem til, at kommissionen giver sig i kast med at løse opgaven, så vi kan realisere den målsætning, samtidig med at nansieringen også er på plads, så pengene passer.

Anders Eldrup, der blandt andet er formand for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og tidligere har været administrerende direktør i DONG Energy og departementschef, er blevet udpeget som formand for kommissionen.

Regeringen har en ambition om, at Danmark skal være et lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Drivhusgasudledningen fra personbiltransport udgør knap 7 mio. tons om året, og grøn omstilling af transportsektoren er en vigtig brik i at nå det mål.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

About Author

Kategorier