Leasing er populært

Danskerne vil lease – væksten fortsætter

Den danske bilkøbers interesse for leasingbiler er på fuld styrke, efter regeringen forsøgte at lægge en dæmper over aktiviteten for halvandet år siden med kravet om bl.a. genberegning efter højest fire måneder.

I en dugfrisk konjunkturmåling har AutoBranchen Danmark spurgt 152 af sine medlemmer til deres forventninger om leasingaktiviteten i løbet af året.

BMW er populære blandt leaingkunder

Det fremgår af svarene, at næsten halvdelen af medlemmerne, præcist 48 pct., venter fortsat vækst i leasingaktiviteten i 2019, mens kun 11 pct. forventer en lavere aktivitet.

Forventningerne til vækst skal ses i lyset af, at tal fra Dansk Bilstatistik viser, at leasingandelen frem til midten af maj ligger på 38 pct. og dermed stort set tangerer andelen på 40 pct. fra sidste år, hvor interessen for leasing for alvor vendte tilbage i årets sidste måneder. Det var efter, at leasing ellers havde ligget underdrejet det meste af året som følge af regeringens indgreb i oktober 2017.

”Vi så i starten af 2018, at forbrugerne holdt sig tilbage med leasingbiler og i stedet foretrak at købe deres nye bil. Men på den anden side af sommeren vendte billedet, hvor vi så rigtig mange skarpe leasingtilbud. Det gav en ny forskydning mellem køb og leasing til fordel for leasing. Her i det nye år kan vi så se, at leasingandelen har lagt sig på et højt niveau, der ifølge medlemmers forventninger, åbenbart vil stige endnu mere”, siger adm. direktør i AutoBranchen Danmark, Gitte Seeberg i en pressemddelelse.

Hun mener forklaring bl.a. skal findes i den uro, der har været omkring bilafgifterne i løbet af året, hvor der især var forventninger til, at de nye WLTP-beregninger vil føre til afgiftsstigninger efter 1. april.

”Helt generelt har der været en meget stor efterspørgsel efter nye biler frem til april. Når forbrugerne er urolige som følge af usikkerhed i markedet, ser vi både en fremrykning af salget, og en stor del der vælger leasing”, siger Gitte Seeberg.

Frem til midten af maj er der indregistreret 34.732 leasingbiler, hvilket som nævnt svarer til 38 pct. af alle nyregistrerede biler i perioden. Erhvervsleasing tegner sig for klart den største andel med i alt 24.512 leasede biler, mens der i perioden er registreret 10.220 biler til privatleasing.

HER ER EN TEST AF EN AF DE
MEST POPULÆRE LEASINGBILER PÅ MARKEDET

About Author

Kategorier