WLTP? Hvad er det?

Du har måske set det hist og pist, når du har læst nyheder om biler på nettet. Men hvad er det der WLTP? Det får du en hurtig forklaring på her.

WLTP er en forkortelse for ”Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure”.

Kia Sportage 2019
Kia er begyndt at opgive brændstofforbrug efter den nye WLTP. Her er den faceliftede Sportage

“Proceduren er en harmoniseret prøvningsmetode for bilers brændstofforbrug og CO2-emissioner.” Sådan skriver Færdselsstyrelsen på sin hjemmesdie, hvor de forklarer den nye målemeode. Metoden kan ikke kun bruges til benzin- og dieselbiler, for WLTP fastsætter energiforbrugsværdier for alternative brændstoffer, samt kørselsrækkevidde for elektriske biler.

Den tidligere prøvningsmetode, kaldet ”New European Driving Cycle” (NEDC), blev udviklet i 1980’erne. På grund af udviklingen i teknologi og kørselsforhold er NEDC efterhånden forældet. Der har derfor vist sig en stigende forskel mellem forbruget målt ved NEDC proceduren og det faktiske forbrug ved virkelig kørsel.

Den nye WLTP-metode afspejler bedre forbruget ved virkelig kørsel. det skal give et mere ret retvisende billede af bilens brændstofforbrug og CO2 emission. Alt sammen for at gøre det lettere for forbrugerne.

Noget til fælles

Fælles for den nuværende NEDC og den kommende WLTP testprocedure er dog, at der er tale om standardiserede laboratorietest, hvis primære formål er at give reproducerbare målinger, som skal sikre sammenlignelige resultater for alle biler.

Det er således fortsat nødvendigt at være opmærksom på, at der er tale om en laboratorietest som ikke tager højde for variable omstændigheder som f.eks. varierende kørselsmønster samt vind-, vejr- og vejforhold.

Overgangen til WLTP

Indførslen af WLTP sker i flere faser, og omfatter i første omgang personbiler og dernæst varebiler, som er forskudt et år. Første fase af WLTP for personbiler trådte i kraft 1. september 2017. Sidste fase af WLTP er gældende for varebiler og træder i kraft 1. september 2019, hvorefter WLTP er fuldt indfaset.

Det vil således fortsat være muligt for forbrugerne at sammenligne nye bilers brændstofforbrug, ud fra NEDC forbrugstallet, frem til 1. januar 2019. Herefter vil al forbrugeroplysning skulle foregå ud fra WLTP forbrugstallet.

About Author

Kategorier